Ještě než bude za krizi - opět - obviněn kapitalismus

12. 10. 2018 8:49:31
Státní centrální banky - politické peníze - zlaté padáky pro vyvolené - zákaz runu na banky - uměle vyvolávaný růst - hluboké a opakované hospodářské krize - hyper/inflace. To vše je státního původu, nikoliv původu volnotržního.
Peníze současnosti nejsou soukromými, volno-tržními, penězi. Nejsou plně kryty komoditami. Peníze současnosti jsou pod kontrolou států skrz své centrální banky a jsou de facto "kryty" tak akorát chabým politickým "slibem".

Hrozba runu na banky je metoda jak je držet v šachu. Metoda jak je nutit aby měly peníze klientů vždy k dispozici. Zákaz runu na banky prosazený státem znamená privilegium pro banky peníze svých klientů k dispozici v plné výši nemít. A když dojde ke krizi, když si lidé chtějí svoje peníze ze své banky urychleně vybrat, je - díky násilné moci státu - jejich snaze zabráněno.

Na volném trhu neexistuje právo - na základě nedobrovolnosti, s pomocí násilných struktur - získávat peníze ostatních lidí. Zlatý padák mít můžete, ale jen pokud vám na něj ve vaší vlastní kapse zbyde. Případně jím vás někdo dobrovolně (a ze svých peněz) obdaruje. Ale zlaté padáky, které jsme mohli vidět po minulé velké krizi, a které jistě uvidíme po té následující, byly a jsou financovány z berní. Ze soukromých peněz lidí, které jim byly státem sebrány, a které poté putovaly a jistě opět poputují směrem ke státem vyvoleným.

Pokud by byla pravda, že státy "chránily" peníze klientů troskotajících bank. A proto tyto (vybrané) banky finančními injekcemi zachraňovali. Nabízí se otázka: Proč "nezachraňovali" pouze peníze klientů? Proč si část těchto "záchranných peněz" ve formě zlatých padáků odnesl i management troskotajících bank? A za co?

Když uschovám do banky 1000 Kč, tak až se tam pro ně - kdykoliv - vrátím, tak je musím mít plně k dispozici.(1) Pokud je nás 100 co tam své jedno-tisícovky uschováme. Tak musíme mít v bance k dispozici právě našich uschovaných 100 000 Kč. Nikoliv, že se nějak magicky, samy ze sebe, rozmnoží na 150 000 Kč, 200 000 Kč apod. a vesele kolují rozpůjčované (tedy naše i ty fiktivní) mezi ostatními lidmi. Umělá tvorba nových peněz, která primárně pramení z rozhodnutí centrální banky, je i na základě státní legislativy - jako padělání - trestná. Přísně. Ale jen pro ostatní. Nikoliv pro stát. Pro státní aparát je to privilegiem - pouze pro privátní subjekty závažnou trestnou činností. Když paděláte (znehodnocujete peníze) privátně, organizovaně, ve větším či menším rozsahu je vypouštíte do oběhu, tak jste zločinec, a jdete si třeba i na deset let sednout.(2) Když paděláte (znehodnocujete peníze) státně, organizovaně, vypouštíte je do oběhu dokonce až v doslova monstrózních objemech, tak jste "ekonomický expert", "zodpovědný politik", "bojovník proti krizi" a vaší činnosti se říká "hospodářská politika", "stimulace ekonomiky" nebo "boj proti krizi"; do vězení si sednout nejdete, sedíte v kanceláři centrální banky, nebo v parlamentu, v bezpečí před poškozenými, a se slušným příjmem.

Takže nikoliv, za minulou ani za nadcházející krizi nemůže kapitalismus. Ten stojí na soukromém vlastnictví, dobrovolnosti, konkurenci a respektování platných smluv mezi lidmi. Nestojí na fiat penězích a jejich tzv. "kvantitativním uvolňování" ani přerozdělování. Na umělém nafukování bublin a jejich následných prasknutích. Nestojí na legalizovaném porušování smluv, na státních monopolech a ani na jiných amorálních politických experimentech. Když si jdete do banky pro své peníze, jednotlivě, i v početném runu, tak je tam vždy najdete, a vždy si je vezmete zpátky. Pokud ne, a je to záměrné, jedná se o krádež. Pokud vám někdo násilím brání si své peníze vzít, je to de facto zločinec, který chrání jiného zločince. Respektování fundamentů kapitalismu znamená, že se dluhy (mezi soukromými subjekty) platí, a také, že si svůj případný "zlatý padák" platí každý sám, tedy nikoliv tím, že mu jej politik ze sebraných peněz cizích lidí velkoryse přihodí. Také to znamená, že falšování peněz je podvod, a že "právo" falšovat - kouzlit peníze jen tak ze vzduchu a pak je pod hrozbou trestu vnucovat populaci - nemá nikdo.(3) Ani vláda, ani centrální bankéři, ani "závisle", ani "nezávisle" na sobě.

Výše zmíněné je také navíc obranou před hyper/inflací páchanou státem - a že jich již v historii bylo a je - viz velmi působivá ilustrace soudobých hyperinflací v bodě (4) níže. Také však obranou před nafukováním a nutným praskáním bublin, které z tohoto systému politických "budiž peněz" pramení. Státem vnucené centrální banky tady máme už více než století. Je tedy velmi zajímavé, že neustále upadáme do krizí, když nás před nimi mají (údajně) povinnost chránit. Je pozoruhodné, že se tak děje zlomovým způsobem. Chybná rozhodnutí, nepřesné odhady apod. dělají lidé na trhu každý den. Ale jak je možné, že chyby monstrózního rozsahu a důsledků udělá milión lidí naráz? Jak se dokážou všichni v krátkém období tak hluboce zmýlit až to skončí hlubokou krizí? Za masivním propadem musí být masivního zásahu-schopná příčina. A když pomineme "boží zásah" nebo přírodní katastrofu, tak už nám - jako faktory schopné postihnout najednou statisíce, milióny i desítky miliónů lidí - zůstávají vlády a centrální banky.(5)

Závažné krize stále přicházejí. Bez ohledu na sofistikovanost a erudovanost aparátu státních centrálních bank. Zdá se tedy, že soudruzi opět někde udělali chybu. Opět, a opět. A to je zle. Nejenom kvůli tragickým důsledkům jakými jsou: chaos, promrhaný čas a energie, citelné finanční ztráty, bankroty, vyhazovy, někdy i sebevraždy krizí zasažených lidí. Ale také pro to, že tyto krize jsou vždy výživnou municí pro socialisty všeho druhu (tedy staré, nové, internacionální i nacionální). Kteří pak vždy celí nažhavení vyběhnou s pomyslným oranžovým, rudým nebo hnědým praporem obviňovat kapitalismus. Kterým se takto (opět) vytváří živná půda pro jejich (historicky osvědčené) centrální plány a násilná (konečná) řešení. A kteří nejenom kapitalismus (respektive to co z něj - pod tíhou státu - dnes ještě funguje) možná i díky tomuto jednou úplně zahubí. Je tedy nezbytné tento současný, zvrácený systém politických peněz a neodpovědných státních institucí - tento nedlouho avšak tragicky fungující politický experiment - zdroj nových a nových krizí - radikálně přehodnotit. A poté radikálně transformovat - v systém plnohodnotně kapitalistický.

Poznámky a zdroje:

(1) Poplatek za službu uložení je samozřejmě předpokladatelný.

(2) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40?text=pad%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD+a+pozm%C4%9Bn%C4%9Bn%C3%AD+pen%C4%9Bz

HLAVA VI
TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ
Díl 1
Trestné činy proti měně a platebním prostředkům
§ 233
Padělání a pozměnění peněz
(1) Kdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává padělané nebo pozměněné peníze nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo
kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(3) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
(4) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
(5) Příprava je trestná.

(3) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40?text=ohro%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD+ob%C4%9Bhu+tuzemsk%C3%BDch+pen%C4%9Bz

§ 239
Ohrožování oběhu tuzemských peněz
(1) Kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských peněz, nebo
kdo takové náhražky neoprávněně dává do oběhu,
bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo
a) bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze, nebo
b) poškozuje tuzemské peníze.

(4a) Viz naprosto šílená úroveň hyperinflace zhruba ve výši 1,37 milionu procent v dnešní "pokrokové" socialistické Venezuele > https://ekonomika.idnes.cz/venezuela-inflace-krize-0w1-/eko-zahranicni.aspx?c=A181009_115025_eko-zahranicni_are (Ve spirále hyperinflace. Venezuelská ekonomika míří dolů rychlým tempem - 9. října 2018)

(4b) Další, hyperinflační respektive silně inflační krajiny posledních měsíců: Súdán, Jižní Súdán, Jemen, Argentina, Írán, Libye, Kongo, Libérie, Egypt, Angola, Uzbekistán, Sierra Leone, Sýrie, Turecko, Haiti, Etiopie, Nigérie, Ukrajina,... https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD (IMF DataMapper - Inflation rate, average consumer prices)https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-devel-136-hyperinflationary-economies-updated-july-2018/$File/ey-devel-136-hyperinflationary-economies-updated-july-2018.pdf (Ernst & Young - Hyperinflationary economies - Updated July 2018)

(4c) Starý známý soupis největších hyperinflací v dějinách lidstva z roku 2013. Za pozornost každopádně stojí obecný odhad času potřebného na zdvojnásobení cen (bylo to obvykle v řádech dnů) > https://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/hanke-krus-hyperinflation-table-may-2013.pdf

(5) Nebo "Sorošové", kteří využívají příležitostí pramenících z politických rozhodnutí.

(6) Pokud se někdo hodlá ohánět formulacemi typu "zlatý brouk", "anachronismus" nebo "barbarský relikt", tak nechť vysvětlí proč o tento "barbarský relikt" měli vždy tak hluboký zájem někteří politici. Až takový, že ho museli masivně krást. Viz období bývalého prezidenta USA (zloděje) F.D. Roosevelta.

(7) Nikdy by se nemělo také zapomenout na ne-slavnou Kyperskou státní krádež soukromých vkladů v roce 2013: "Lidé, kteří mají uloženo v předlužené kyperské bance Laiki více než 100 tisíc eur, v přepočtu téměř 2,6 milionu korun, se s nimi mohou rozloučit. Kyperský ministr financí Michalis Sarris v místní televizi RIK prohlásil, že vklady nad touto hranicí budou seškrtány až na pětinu jejich hodnoty" > https://ekonomika.idnes.cz/bakovni-krize-na-kypru-a-skrty-v-bance-laiki-fe2-/eko_euro.aspx?c=A130327_110306_eko_euro_spi (Kypr sebere bohatým klientům banky Laiki až 80 procent vkladů)

(8) Současný vývoj na trzích (energetika, technologický sektor, automobilový sektor, nemovitosti, atd.) regionálně i globálně a svižné zvyšování úrokových sazeb FEDem stojí každopádně za zvýšenou pozornost > https://money.cnn.com/data/markets/

(9a) Pro mnohem fundovanější vhled do aktuálního, státem pokřiveného, systému viz Murray Rothbard a jeho dílo "Peníze v rukou státu: Jak vláda zničila naše peníze" zdarma dostupné online, na adrese > https://www.mises.cz/database/literatura/38.pdf

(9b) Případně další publikace jako "Zlé peniaze" Juraje Karpiše > http://www.zlepeniaze.eu/ anebo sborník "Intervence ČNB - Obr s rukou ve vaší kapse" česko-slovenského Mises institutu > https://mises.urza.cz/database/clanky/1293_1257_inside_final_color_1.pdf

(10a) Respektovaný Walter Block a jeho přednáška o frakčním bankovnictví (ENG) > https://www.youtube.com/watch?v=pXO4oCTYmQs

(10b) Peter "Dr.Doom" Schiff, který se proslavil předvídáním krize roku 2008 (mimo jiné) > https://www.youtube.com/user/SchiffReport/videos

(10c) Seznam ekonomů rakouské školy předvídajících krizi roku 2008 > https://www.lewrockwell.com/2010/12/walter-e-block/who-predicted-the-housing-bubble/ (Who Predicted the Housing Bubble?)

(11) Youtube kanál Misesmedia https://www.youtube.com/channel/UCmT6-ChKpaiIVu2fhEIsNtQ a související web www.mises.org jsou pro každého, koho hluboce zajímá právo a ekonomie nebo politika, vysoce kvalitním, prakticky bezkonkurenčním, zdrojem. Velmi všem doporučuji.

Autor: Lubor Adámek | pátek 12.10.2018 8:49 | karma článku: 25.32 | přečteno: 937x


Další články blogera

Lubor Adámek

Homoproblém a boj o tradiční rodinu mezi příznivci svobody?

Homofob nebo konzervafob? Zabedněný nebo sluníčkový? Tradiční nebo progresivní? Teplé nebo studené? Paleo nebo nihil? A nejsou tyto debaty až zbytečně přehřáté?

19.9.2018 v 11:04 | Karma článku: 16.75 | Přečteno: 684 | Diskuse

Lubor Adámek

Léčit? Sekat ruce pro výstrahu? Anebo vynutit plné odškodnění obětí?

Radikální transformace právního myšlení je nezbytná, jestliže se nechceme časem ocitnout v úplné, novo-levicové dystopii. Zde nabízím několik komentářů k teoriím trestu i jejich aplikaci...

18.9.2018 v 8:51 | Karma článku: 11.92 | Přečteno: 464 | Diskuse

Lubor Adámek

Volný trh jako robustní, modulární systém

Mnoho lidí má dojem, že jestliže něco garantuje a poskytuje stát, tak je to jistotou, zatímco na anarchickém, volném trhu, je vše nejistým. Opak je však pravdě mnohem blíž. Nebo snad dává smysl naivně sázet na jednu kartu?

4.7.2018 v 7:01 | Karma článku: 8.46 | Přečteno: 284 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Karel Trčálek

Nechejte si svůj diesel, paní Šichtařová, já jdu pěšky

Automobilismus je smrtelnou chorobou naší civilizace, a je už jedno, jestli sedíme v elekromobilu, nebo v dieselu. Článek paní Šichtařové pak jen dokladá, že lidé jsou druhem určeným k vyhynutí či vyhubení, jako kdo chce

19.10.2018 v 18:45 | Karma článku: 25.01 | Přečteno: 1159 | Diskuse

Lukáš Otys

Ždímáním firem za vyššími platy

Naše ekonomika vesele roste a životní úroveň stoupá. Nezaměstnanost je nejnižší za posledních 22 let a výdělky rostou nejrychleji od krize v roce 2008. Jsme na vrcholu, nebo ještě můžeme pár let stoupat?

19.10.2018 v 12:07 | Karma článku: 22.96 | Přečteno: 1110 | Diskuse

Markéta Šichtařová

Nechte si svůj elektromobil, já jdu do diesela

Poslední týdny politici nevědí, co řešit dřív. Volby? Nesnadnou volbu koalice? Státní rozpočet? Brexit? Bobtnající dluh Itálie?

19.10.2018 v 8:00 | Karma článku: 48.19 | Přečteno: 17223 | Diskuse

Martin Fafílek

Minulost vpřed!

Proč nemáme moderní města a dopravní systémy? Protože se ochraňují ruiny. Chceme být skanzen nebo moderní země v TOP10?

16.10.2018 v 18:04 | Karma článku: 13.80 | Přečteno: 377 | Diskuse

Luboš Smrčka

Souzený policista, motorkář a informační asymetrie

Je dobře, že proběhl soud s policistou Šimonem Vaicem. Je dobře, že máme jasný rozsudek. A je špatně, že se věc stala politickým tématem.

13.10.2018 v 9:32 | Karma článku: 20.93 | Přečteno: 1139 | Diskuse
Počet článků 21 Celková karma 18.00 Průměrná čtenost 677

Libertarián, stoupenec rakouské ekonomické školy. Přesvědčený o tom, že civilizovaná, stabilní a prosperující společnost stojí na úctě k vlastnictví, svobodě a principu neiniciace násilí.

Najdete na iDNES.cz