Utáhněme kriminální špíně okovy

21. 06. 2019 8:08:37
V souvislosti s nedávným, odporným zločinem, který na severu Čech spáchal volně se potulující biologický odpad...

Úvod
Chci napsat, že je mi opravdu líto dívky, která se stala obětí. Musela si projít peklem. A mnoho utrpení ji ještě čeká. Je možné, že ji to co se stalo a to co bude následovat zjizví na těle i na duši do konce života.

Vedle soucitu - a prosím omluvte mě, že to vpisuji do jednoho textu - je taky sevřená pěst v souvislosti s tím kdo ty jizvy napáchal a s těmi, kteří mu to jednoduše, ve své nekonečné nezodpovědnosti, umožnili. Toto se nedá tolerovat. A proto je třeba rázně vyžadovat, a to ve všech takových případech:

Úplné odškodnění oběti
Oběť má právo na úplné odškodnění. Vše co ji pachatel ukradl, zničil, bolest co ji způsobil, musí minimálně - absolutně - odčinit. Tedy, vše co ukradl vrátit. Dát minimálně ještě jednou tolik "navíc". Platit veškerou psychologickou, lékařskou a další, s touto událostí, spojenou péči. >>>> Následující pasáž byla z textu, na základě výzvy ze strany administrace blogu, odebrána. Respektuji to a proto zde jen v obecné rovině a nepřímo odkáži čtenáře na koncept "Lex Talionis" vyjadřující proporcionalitu trestu, ke zvážení <<<<

Není možné aby se oběť sžírala v depresích, sebepoškozovala či ještě hůř zatímco recidivistická špína dostává "nápravný" a jiný zcela neoprávněný servis, chrání se její "důstojnost", je lidově řečeno "v pohodě" a ve vězení se pak dále připravuje na pokračování své ubohé kriminální existence.

Dlužní otroctví
Za další, pachatel je, zdá se, nemajetný. Na tento prostý "problém" existuje řešení již tisíce let. Dlužní otroctví. Ano, zcela vážně, jestliže nemá statky, kterými lze (přímo, jejich odejmutím, nebo odprodejem) oběť odškodnit, bude je muset odpracovat. Bez diskuze. Nic neumí? Nevadí. Minimálně různorodé zemní, podzemní a obdobné práce je vždycky dost a ovládat rýč, krompáč, lopatu nebo i rukama dělat díru do země, umí každý.

Tuto práci bude vykonávat přesně do momentu kdy oběť plně odškodní (a také zaplatí za vše ostatní co zapříčinil to znamená výjezd hlídky a jeho dopadení, za soudní náklady, za ubytování ve vazbě, ve věznici, za opotřebení oděvů a nástrojů, které v rámci dlužní práce používal apod.). Je ovšem potřebné aby byl zachován v relativně zdravém, práce-schopném, stavu. Nezbytné jídlo, pití, nezbytná medikace a hygiena, pár metrů na spaní a toaleta k vyměšování by měly být zajištěny. Aby efektivně odškodňoval. A nepošel. Vše navíc, tzn. televize, rotoped, fotbálek, xBox, skříně, stůl, chutné jídlo, psychoterapie, slušné zacházení,... je neopodstatněný komfort.

Jestliže oběti ublížil takovým způsobem, že bude nevratně, prokazatelně, poškozená na celý život, tak ji bude odškodňovat celý život. Pak je jeho jedinou šancí, že mu oběť jednoho dne odpustí. To oběť může a nemusí.

Oběť je vždy minimálně na prvním místě. Pachatel ji právě plně odškodní. Pokud to nejde plně, tak co nejvíc je to jen fyzikálně možné. Toto je starý a nezpochybnitelný princip přirozeného práva. Ať je následován.

Po plném napravení všech napáchaných zločinů, po zajištění všech biometrických a dalších užitečných údajů o zločinci a také jejich úplném zveřejnění - následuje vyhnanství...

Vyhnanství
- Není to, dle nějakého bruselského soudu, dohody nebo úmluvy, nedůstojné? To není podstatné.
- Má doklady z - výrazně vzdálené - země původu? Vyžeňme ho do země původu.
- Nemá doklady ze země původu? Arktida ani Antarktida doklady nekontroluje.
- Arktida a Antarktida ho znervózňuje? Není pro kriminální odpad dost "důstojná"? Ať si potřebné doklady, do někam, na své náklady, vyřídí.
- Vyhotoví mu někde doklady a otevřou sluníčkovou náruč? Na jeho vlastní nebo jejich náklady, deportovat.
- Neotevřou mu nikde sluníčkovou náruč? Na jeho vlastní náklady, směr Arktida nebo Antarktida, deportovat.
- Nemá peníze na letadlo, trajekt nebo gumový člun k Arktidě nebo Antarktidě? Dlužní otroctví.
- Už má dostatek peněz k vlastní deportaci? Má. Na vlastní náklady, deportovat.

Oběť ani kdokoliv jiný (tedy ani jako dnes, daňový poplatník) za pachatele nic neplatí. Pachatel páchal, pachatel platí. Náklady vzniklé prokazatelně v příčinné souvislosti s jeho zločinem, nezbytné k úplné nápravě nespravedlnosti, nese výhradně on. Čím víc bude obstruovat, tím nákladnější a těžší to - pro něj - bude. Tečka.

Další problémy a řešení
- Spáchal zločiny i v jiných zemích? Je potřeba opět provézt procedury plného odškodnění, všech obětí. Zde nebo jinde, alespoň v rámci mezinárodních možností.
- Je reálné riziko, že se pachatel někdy zase vrátí? Zákaz vstupu na území pod hrozbou užití násilí plus obojek, podkožní čip nebo jiný cejch apod.
- Není podkožní čip respektive cejchování nehumánní? Fyzicky a psychicky zmrzačit bezbrannou holku je nehumánní. Navíc, je to relativně efektivní bezpečnostní monitoring. Oprávněný.
- Obojek jako pro zvířata? Ano, jako pro zvířata. Dnes už navíc monitorovací obojky někteří "vězni" nosí. Oběti sexuálních agresorů zažily horší věci.

Pachatel se dopustil iniciace násilí vůči samotné oběti (ne "jenom" vůči její peněžence). Násilí pravděpodobně dost bolestného, pro oběť psychicky trýznivého a intenzivního. Jeho "nějaký diskomfort" je proto pozornosti zcela nehodný.

Navíc, snad se shodneme, že v dnešním "bezpečnostně-právním" chaosu se nemůžeme spolehnout ani na zahraniční, jakkoliv opěvované, "vyspělé státy", "partnery", že pachatele efektivně zajistí (zadrží, pohlídají, potrestají...). Vidíme bohužel víc než zřetelně, zejména u nich, v jejich no-go zónách, ale i u nás, že nikoliv. A uvidíme toho - zdá se - ještě víc.

Musíme se tomu adaptovat. Nebo od čeho máme ty mozky?

Několik obecně - nenávistných - komentářů
- Nerozumím pojmu "vízum pro strpění". Buď jste vyhnán nebo nejste. Buď jste zločinec nebo nejste. Nebo co to jako má být? Polo-vyhoštění pro polo-pachatele?
- Doufám, že se u nás nedožiju z daní placených "pokrokových" kurzů pro nebohé "chudáky" co "nevědí", že žena nebo dítě není věc, že znásilnění opravdu není normální. Doufám. A každému kdo nás k těmto "pokrokovým" věcem volbou těch největších europrdelistů přiblíží, tak ať mu po volbách ruka odhnije.
- Jako libertarián, neznám pojem recidivista (násilné trestné činnosti). I ve společnosti kde se velmi ctí a efektivně brání svoboda a majetek asi nikdy nebude dokonale bezpečno, ale dnešní stav kdy se vám po ulicích potulují několikrát usvědčení násilníci, sebevědomě, a ještě na odiv předvádějící svá vězeňská tetování, jako znak pýchy na svoji zdegenerovanost a ubohost, je absolutně nemyslitelný.
- Libertariánské alternativy k tomuto bordelu jsou:
A, Pro vrahy obecně trest smrti nebo otroctví, případně, v "jemnějších" pojetích, status "psance" (outlaw, homo sacer), tedy toho, koho právo nechrání, a který je tak de facto lovnou, a bude pro něj nevýhodnější především velmi rychle utíkat. A daleko.
B, Pro sexuální agresory, pouliční násilníky, pachatele loupežných přepadení apod. platí to, nebo obdobné, co je rozepsáno v textu výše.
C, Pro "drobné" zloděje a podobné "mírnější" existence pak opět, plné odškodnění oběti, ale tam je jistá šance, že pachatelé pak nebudou úplně vyhnání, ale třeba "jen" lokálně diskriminováni a ostrakizováni. To záleží na kultuře obyvatelstva, na vlastnících. Samozřejmě hraje roli i míra porušení práv, příčetnost, věk apod. Děti za krádež žvýkaček těžit kámen do dolu nepůjdou.
- Zakrývání xichtů zločinců, zákaz zveřejňování jejich identity, podobizen, místa pobytu apod. jsou samozřejmě nechutnou VIP ochranou zločinců. Nevědět, že se vedle vás a vaší rodiny přistěhoval nenapravitelný sexuální násilník? To si z daní "fakt rád zaplatím". Středověk znal pranýř. Tam nebyl obličej schováván. Tam byl vystaven viditelně celé obci nebo městu. Informačně, pro potupu, pro trest, pro výsměch. Žádné GDPR.
- Je absolutně nemyslitelné aby kdokoliv v normální společnosti trestal nenávistné výroky na adresu zločinců. Tato ideologická perverze má odtáhnout zpátky tam odkud sem byla přivlečena. Jediné co se má obecně postihovat (a je to na delší rozbor) je výzva nebo vyhrožování iniciací násilí vůči nevinným. Ale sexuální agresor není nevinný!
- A poslední nenávistný bod. Vše zmíněné platí pro jakékoliv etnikum. Je mi opravdu naprosto u... jakým způsobem vaše tělo odráží fotony.

Žádná společnost nebude zcela bez zločinu, ale dlouhodobě neřešená násilná recidiva, místního nebo zahraničního původu, volný pohyb kdejakého biologického odpadu, to je tak pravěk a ne 21. století. Nebo mi chcete říct, že ve velevěku technologií, civilizovaná, relativně inteligentní a produktivní majorita není schopna efektivně potírat obvykle méně inteligentní, necivilizovanou, neproduktivní minoritu? Že se proti ní nedokáže seriózně chránit? Prevencí i reakcí? Že už nemáme žádnou soudnost v tom co je a není zločin? Opravdu to tak musí být? To všechno je další neoddiskutovatelné selhání státu. A naprosto zásadní.

Nenávist na závěr
Uvidíme na (snad trochu objektivní) soud. Presumpce neviny, jako správná praktická zásada, platí. Ale ať už to dopadne jakkoliv. Doufám, že oběť na tom pak bude co nejlépe, v rámci dnešních možností. Každopádně, mnou výše rozebrané pozice, možnosti a návrhy platí. Myslím tento text vážně.

Ano, jsem zastánce výrazně tvrdšího postupu proti skutečným zločincům v zájmu maximální restituce obětí. Jsem s plnou vážností pro aplikaci vyhnanství v řadě vážných zločinů a to pro jedince jakéhokoliv etnického původu. Vždy je lepší když je lepra a ebola daleko od vás než když je blíž, blízko a vy s ní pak musíte bojovat. To platí i pro zločin. Jakýkoliv, odkudkoliv.

Jsem pro dlužní otroctví agresorů (nikoliv samozřejmě lidí, daňových poplatníků, kteří se státem nemají žádnou skutečnou, dobrovolnou smlouvu na základě které by mu byli cokoliv dlužni) pokud "nemají" čím zaplatit.

Jsem pro to aby oběť byla vždy na prvním místě a usvědčený agresor byl vždy ten kdo nese plnou tíhu trestu. Nechť se debatuje o dílčích metodách, provedení, ale směr je absolutně jasný. Spravedlnost a efektivní ochrana civilizovaných. Kladivo na zločin.


Poznámky a zdroje:
- https://www.idnes.cz/usti/zpravy/cizinec-znasilneni-terezin-vysetrovani-statni-zastupkyne.A190620_132149_usti-zpravy_zuf
- Zákaz vstupu? Omezení na státních hranicích? A není to nelibertariánské? Není. Když jsem oprávněn použít násilí proti vrahovi, sexuálnímu agresorovi, zloději apod. pár metrů ode mně, tak jsem oprávněn ho použít i deset, sto, tisíc, sto tisíc metrů ode mně. I na druhé straně planety. Omezení pohybu je ještě to nejmenší.
- Arktida a Antarktida jsou samozřejmě jedny z možných variant řešení deportace. Ideál je, co nejdál od civilizovaných lidí. A nejlépe tam kde už nedojedou ani vládami vyživované "neziskovky". Nicméně, pravděpodobnější, v rámci současného dění, spíš nějaké ostrovy, mimo polární oblast. Nebo právě (vzdálené) země původu pachatele. Vše jsou dobré varianty. Oproti dnes módní variantě "zločin volně mezi námi".
- Mé další články související s rozebíranými tématy (velmi doporučuji věnovat se i odkazům a zdrojům pod nimi):
A, Při dodržování principů libertarianismu by dnešní masivní migrační krize nikdy nevznikla!
Zdroj: https://luboradamek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=591292
B, Když se vdechuje smrt, tělo krvácí, abstraktní principy přestávají být abstraktními
Zdroj: https://luboradamek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=656108
C, Léčit? Sekat ruce pro výstrahu? Anebo vynutit plné odškodnění obětí?
Zdroj: https://luboradamek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=678701
D, Novináři versus anarchokapitalismus: Volnost (majetných) sexuálních agresorů
Zdroj: https://luboradamek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=663925

Autor: Lubor Adámek | pátek 21.6.2019 8:08 | karma článku: 31.39 | přečteno: 827x

Další články blogera

Lubor Adámek

Realita je někdy příšernější než si myslíme

Dovolím si několik komentářů k problémům a kontroverzím typu multikulturalismus, trest smrti, vyhnanství nebo dlužní otroctví...

25.6.2019 v 8:41 | Karma článku: 21.22 | Přečteno: 668 | Diskuse

Lubor Adámek

Libertarianismus je cestou radikální transformace práva, nikoliv tupého boje proti národům

Libertarianismus není bořením veškeré současnosti. Jeho cestou je radikální transformace práva. Negace socialismu, včetně eurosocialismu. S národní identitou a dalšími fenomény není v rozporu - dokud se drží v právních normách.

10.4.2019 v 10:18 | Karma článku: 13.93 | Přečteno: 467 | Diskuse

Lubor Adámek

Když slavná státní moc dokáže selhávat i v boji s... medvědem

Chlupatý migrant týdny ohrožuje obyvatele Moravy. Ničí soukromý majetek, dobývá se do něj, masakruje hospodářská zvířata. Mnozí politici poskytují mnohá stanoviska. Žádají, prohlašují, monitorují, apelují. A medvěd šéfuje dál...

23.10.2018 v 8:09 | Karma článku: 38.53 | Přečteno: 1552 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Václav Dlouhý

Černobyl 2.0 a jiné Putinovy úspěchy.

Nevím, jestli kremloboti dostávají paušál nebo jsou placeni ve výkonu a tím pádem smutní nebo jsou vysmátí, že na Babišově Idnesu mají málo práce. Ale faktem zůstává, že za poslední týdny Rusko dalo Eko Evropě záhul.

19.8.2019 v 23:32 | Karma článku: 6.78 | Přečteno: 116 | Diskuse

Vladimír Havránek

Pane Šmardo konečně, aneb není čas změnit text na prezidentské vlajce?

Po třech měsících naprosto zbytečné kauzy okolo kultůůůry se zdá, že vše se vrátí do původních kolejí. Jen osoby a obsazení mají trochu jiné kostýmy. Ten prezidentský se nemění, podobně jako v Commedia de la arte. Bureš přinesl

19.8.2019 v 23:15 | Karma článku: 10.71 | Přečteno: 214 | Diskuse

Nikola Borovičková

Boje za lepší svět - díky nechci

Představte si svět, ve kterém by se LGBT aktivisté, obránci tradiční rodiny, antifašisté, ekoalarmisté a další bojovníci za lepší svět chytli za ruce a společně skočili z útesu.

19.8.2019 v 21:09 | Karma článku: 24.35 | Přečteno: 544 | Diskuse

Jan Ziegler

Zemanova šílenost by nás zruinovala

Proto je třeba ji zastavit. Jedná se o stavbu průplavu Dunaj – Odra- Labe, kterou odborníci označují za zbytečnou a škodlivou. Měly by nás varovat smutné zkušenosti Německa s podobným megalomanským projektem.

19.8.2019 v 19:07 | Karma článku: 27.11 | Přečteno: 745 | Diskuse

Marek Trizuljak

Všichni dobří rodáci a sedlák Josef

Slovo "kolektivizace" je eufemizmus pro vražednou gangsterskou loupež v masovém rozměru a pro genocidu selského stavu

19.8.2019 v 17:53 | Karma článku: 20.49 | Přečteno: 323 | Diskuse
Počet článků 25 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 725

Libertarián, stoupenec rakouské ekonomické školy. Přesvědčený o tom, že civilizovaná, stabilní a prosperující společnost stojí na úctě k vlastnictví, svobodě a principu neiniciace násilí.

Najdete na iDNES.cz